backpacks

FREITAG PETE F201
220,00

FREITAG CLAPTON F155
315,00

FREITAG KOWALSKI F253
240,00

FREITAG HAZZARD F306
335,00

FREITAG FRINGE F49
275,00

FREITAG COSTON F690
295,00

FREITAG SKIPPER F511
355,00

FREITAG VOYAGER F512
375,00
crossbody

FREITAG JAMIE F40
160,00

FREITAG DIXON F655
140,00

FREITAG WARREN F670
180,00
messenger & laptop bag

FREITAG HAWAII FIVE-O F41
180,00

FREITAG LASSIE F11
240,00

FREITAG DEXTER F14
275,00

FREITAG DRAGNET F12
255,00

FREITAG MOSS F301
255,00

FREITAG ROY F302
295,00

FREITAG LOIS F45
255,00
tote bags & shopper

FREITAG F52 MIAMI VICE
140,00

FREITAG LELAND F202
240,00

FREITAG BOB F203
255,00

FREITAG ANDERSON F680
255,00

FREITAG F261 MAURICE
160,00

FREITAG F262 JULIEN
180,00

FREITAG ROLLIN F640
240,00
small bags

FREITAG MASIKURA F271
120,00

FREITAG LOU F553
180,00
wallets

F705 SECRID x FREITAG
95,00

FREITAG SUTTON F257
90,00

FREITAG WERLER F258
120,00

FREITAG BRANDON F281
55,00

FREITAG LAZARUS F280
40,00

FREITAG PARKER F255
85,00

FREITAG BARROW F256
100,00

FREITAG E.T. F50
65,00

FREITAG DALLAS F51
75,00

FREITAG JUSTIN F380
34,00
pouches

FREITAG BLAIR F05
40,00

FREITAG SERENA F06
44,00

FREITAG CHUCK F07
50,00

FREITAG CHUCK F07-X - RIP OFF
48,00

FREITAG DAN F08
60,00
accessories

FREITAG CHEYENNE F35
100,00

FREITAG WAYNE F36
120,00

FREITAG F402 SLEEVE LAPTOP 12-13''
95,00

FREITAG F411 SLEEVE MACBOOK 13-14''
95,00

FREITAG F421 SLEEVE FOR MACBOOK 15
100,00

FREITAG F532 TED
65,00

FREITAG F240 ART
40,00

FREITAG SHOULDER PAD F03
44,00

FREITAG REFLECTIVE SHOULDER PAD F103
30,00

F385 CIRC-CASE IPHONE
14,00
keyholders

FREITAG F230 AL
10,00

FREITAG F231 ED
18,00

FREITAG F232 MO
24,00

FREITAG ARCHER F531
30,00
agenda & notebooks

FREITAG F26 AGENDA
120,00

FREITAG F241 SID
44,00

FREITAG F242 STU
50,00

FREITAG F26-I AGENDA INLAY 2024
34,00

FREITAG REFILL FOR SID F241-R
10,00

FREITAG F242-R REFILL FOR STU
12,00

V72 F-BOOK OUT OF THE BAG
25,00